Welkom bij
Mijn Diamantje – Kinderopvang in Lelystad

Een tweede thuis voor je kind

De Visie

De visie van kinderdagverblijf Lelystad Mijn Diamantje is om de ontwikkeling van kinderen, van 6 weken tot de leeftijd waarbij zij de basisschool verlaten, te stimuleren door middel van taal, zang, spel, muziek, sport en creativiteit. De pedagogische visie is de individuele ontwikkeling van het kind op 6 gebieden te stimuleren. Deze 6 gebieden zijn de emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling, normen en waarden en zelfredzaamheid.

John Bowbly , een Britse psychiater, heeft als theorie dat de manier waarop hechting tot stand komt een voorspellende waarde is voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd. Het uitgangspunt van kinderopvang Lelystad Mijn Diamantje is om ervoor te zorgen dat de kinderen zich veilig gaan hechten.

De Missie

Kinderdagverblijf Lelystad Mijn Diamantje staat voor veel dingen zoals geborgenheid, ontwikkeling, veiligheid, hygiëne, uitdaging, verzorging, spelen en nog veel meer. Kinderdagopvang Lelystad Mijn Diamantje heeft een christelijke grondslag waarbij we in deze moderne tijd de kinderen leren wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn. De bijbel is hierbij de bron van het geloof. De missie is: het opvangen en verzorgen van kinderen in een verzorgen van kinderen in een aangename situatie waarbij wij hen zelfwaarde leren.

Mijn
Diamantje
Groep

Groep 0-4 jaar

Stamgroep is een vaste groep waar uw kind verblijft. Er zijn vaste leidsters op de groepen waardoor er altijd een bekende aanwezig is.

Voorbeelden van onze activiteiten

Tafel/vloer speelgoed

Buiten spelen

Zand spelen

Spelen met deeg

Bouw blokken

Water spelen