Kleine Benjamin

Uw kind krijgt een leidster toegewezen die fungeert als mentor. Dat is de leidster die uw kind het vaakst ziet. Deze leidster volgt de ontwikkeling van uw kind en zij is het aanspreekpunt.

Hoe volgen wij en hoe stimuleren wij de ontwikkeling van uw kind?

Wij gebruiken het kind volgsysteem Kijk!
Deze observatiesysteem is gericht op het kind zelf, hoe het kind zich gedraagt en redt in de groep en de relatie met de leidster.

Met dit systeem kunnen wij de totale ontwikkeling en welbevinden volgen.

Vaardigheden

Sociale vaardigheden

Zelfhulpvaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Communicatie

Motorische vaardigheden

Fijne motoriek

Op de groep hebben wij een dagprogramma.
Dit biedt de kinderen houvast en maakt een dag overzichtelijk voor hun.

Bij de baby´s ziet het dagprogramma er anders uit omdat zij een andere slaap en eetritme hebben.
Over voedingsschema´s en slaaptijden maken wij heldere afspraken met ouders.