Welkom bij
kinderdagverblijf
Mijn Diamantje

Ons verhaal

Kinderdagverblijf Mijn Diamantje is een kinderdagverblijf die naast de normale opvang ook flexibele opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Bij Mijn Diamantje is ieder kind welkom. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn. We kijken naar het kind zelf en stimuleren en begeleiden het kind in zijn/ haar ontwikkeling.

Optimale kwaliteit van opvoeden en begeleiden in samenwerking met ouders / verzorgers en onze medewerkers staat hoog bij ons in het vaandel.
Ons pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de locatie.

Visie & Missie

Samen met enthousiaste, creatieve en professionele medewerkers willen wij in een huiselijke en warme sfeer uw kind begeleiden en stimuleren in zijn/ haar ontwikkeling. Uw kind laat u in alle vertrouwen bij ons achter. Voor onze team is het een prioriteit dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons.

Bij Mijn Diamantje mag elk kind zichzelf zijn. Wij hechten veel waarde aan een harmonieuze en veilige sfeer voor uw kind.

Werken aan een pedagogisch klimaat waarin het kind zich volledig kan ontplooien
We hechten belang aan een goede relatie met de ouders en alle betrokkenen bij het kind
Belangrijk vinden wij dat het personeel haar deskundigheid structureel blijft bevorderen.